Svårt sjuk beordrades krypa till båren – dog

1 week ago 1
ARTICLE AD

Patienten var svårt sjuk – men tvingades själv krypa till ambulansbåren.

Vid framkomsten till sjukhuset avled personen.

Nu anmäler Region Skåne händelsen som en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård oh omsorg, IVO.

Read Entire Article